• Taekwon-do jest sztuką więc musi być piękne

 • Dobry człowiek w połączeniu z dobrą techniką – oto istota prawdziwego Taekwon-do

 • Instruktor winien być nauczycielem nawet po śmierci: musi poświęcić się temu całkowicie.

 • Trzeba znać kompletną teorię technik, bo stary nauczyciel może nauczać tylko słownie.

 • Taekwon-do jest bardzo łatwe, trzeba tylko wiedzieć jak go nauczać.

 • Wpatrzony w jeden punkt, nie widzisz świata wokół, wsłuchany w jeden dźwięk, nie słyszysz nic poza nim. W pełni skoncentrować się można tylko na jednym, dlatego trzeba uczyć pojedynczych rzeczy, a nie dwóch jednocześnie

 • Podstawową ideą jest przezwyciężyć samego siebie. Ze sobą walka jest najtrudniejsza

 • Taekwon-do jest sztuką, a nie sportem. Życie sztuki jako sportu jest krótkie. Sztuka jest wieczna.
 • Sztuka Walki musi mieć kodeks. Celem sztuki walki jest niedopuszczenie do walki lub powstrzymanie już toczącej się, szczególnie gdy silniejszy atakuje słabszego.

 • Utwardzanie powierzchni atakujących jest najważniejszą i najtrudniejszą częścią TaeKwon-Do. Przy tym reszta jest łatwa.

 • Nie wolno oddzielać układów od walki. Walka to technika podstawowa i technika z układów przeciwko czynnie działającemu wrogowi. Układ to walka z wyimaginowanym przeciwnikiem.

 • Samoobrona to nie tylko uwalnianie się z chwytów, samoobroną są wszystkie techniki Taekwon-do. Przy nauce form należy podkreślać morale Taekwon-do, by nie zostało ono nigdy wykorzystane w złym celu.
 • Dobry instruktor musi dbać o to, by uczeń rozporządzał dużym zasobem skutecznych technik dla obrony samego siebie oraz by był on dobrym i mądrym człowiekiem: dopiero wtedy może on otrzymać czarny pas.

 • Trzeba znać bardzo dobrze anatomię człowieka (punkty witalne), by zwyciężać pojedynczym ciosem.

 • Każda z technik ma swój cel: trzeba wiedzieć czym, gdzie i jak atakować.

 • Jeżeli znasz przeciwnika i znasz siebie, wygrasz w 100%. Jeżeli znasz siebie, a przeciwnika nie, szansa powodzenia wynosi 50%. Jeżeli znasz przeciwnika a siebie nie, przegrasz na 100%.

 • Możesz być zadowolony ze swojej pozycji społecznej czy osiągniętego statusu ekonomicznego, ale nigdy ze swoich technik.

 • Walka to sprawdzian prawidłowości opanowanych technik.