Kurs motorowodny zorganizowany przez TKD Dźwirzyno i GCSiR w Dźwirzynie. Zajęcia dla 21 mieszkańców i członków TKD Dźwirzyno prowadzą: Pan Tristan Biegański, Kapitan Krzysztof Chodakowski oraz Pan Grzegorz Waszkiewicz.Dzięki wsparciu finansowemu ze strony Wójta Gminy Kołobrzeg ponad 20 osób zwiększa swoje kwalifikacje. Znamienne zdanie jakie zapamiętałem z wypowiedzi Wójta Włodzimierza Popiołek na oficjalnym otwarciu kursu: „Równolegle …wraz z pomocą dla osób dotkniętych działaniami wojennymi staramy się nie zapominać o potrzebach mieszkańców naszej wspaniałej gminy.”.