15 czerwca 2002 r. w wieku 83 lat zmarł twórca Taekown-do Gen. Choi Hong Hi.

Przysięga Taekwondo

 1. Będę przestrzegać zasad Taekwon-do!
 2. Będę szanować Instruktora i starszych stopniem!
 3. Nie będę nadużywać technik Taekwon-do!
 4. Będę bronić wolności i sprawiedliwości!
 5. Będę rzecznikiem Pokoju na Świecie!

Etykieta Sali – Dojang

 1. Przy wejściu i wyjściu należy wykonać ukłon!
 2. Obowiązuje zakaz prowadzenia nieuzasadnionych rozmów, należy zachowac koncentrację i skupienie!
 3. Obowiązuje zakaz jedzenia, picia i palenia tytoniu!
 4. Obowiązuje zakaz ćwiczenia w obuwiu!
 5. Obowiązuje zakaz wykonywania ćwiczen bez pozwolenia Instruktora!
 6. Uwagi i zapytania do Instruktora należy kierować przed lub po treningu!

Elementy Treningu

 1. Techniki podstawowe
 2. Układy formalne
 3. Walka
 4. Praca na przyrządach
 5. Samoobrona

7 sekretów treningu

 1. Każdy ruch ma swój cel, sposób wykonania i metodykę nauczania.
 2. Odległości oraz kąty uderzeń powinny byc tak dobrane, aby zapewniły maksymalną skuteczność.
 3. Technikę rozpoczynamy ruchem wstecznym i prowadzimy bez zatrzymania
 4. Każdy ruch wymaga jednego wydechu, z wyjątkiem ruchów połączonych. Należy go uczyć od pierwszych treningów jako warunku niezbędnego do uzyskania prawidłowej szybkości oraz ograniczającego zmęczenie Powinien być jak najkrótszy i rozpoczynać się z dolnej części brzucha.
 5. Podczas przygotowania do wykonania ruchu, ramiona i nogi powinny być odp. ugięte i rozluźnione aby obniżyć ciężar ciala dla zachowania równowagi, płynności i harmonii ruchu.
 6. Fala. Wykonanie ciosu czy bloku z gwałtownym obniżeniem środka ciężkości ciała dodaje ruchowi siły.
 7. Wydech, ruch nóg i rąk muszą być zakończone jednocześnie, z zaangażowaniem całego ciała, w kolejności od największych do najmniejszych grup mięśni.

Dystans w Sambo Matsogi

 1. ½ stopy: atak ręką lub nogą kaunde – blok boczny
 2. 1 stopa: atak ręką lub nogą nopunde – blok boczny, atak ręką kaunde – blok przedni, atak nogą najunde – blok boczny
 3. Stopa za stopę: blok przedni przy ataku nopunde ręką lub nogą i kaunde nogą

Rodzaje Walki

“Podział rodzajów walki ( Matsogi) jest następujący:

1. Yaksok Matsogi – aranżowana walka treningowa

2. Ban Jayu Matsogi – półwolna walka treningowa

3. Jayu Matsogi – wolna walka treningowa

4. Mobum Matsogi – pokazowa walka treningowa

5. Bal Matsogi – nożna walka treningowa

6. Yaksok Jayu Matsogi – aranżowana wolna walka treningowa.

Yaksok Matsogi dzieli się na trzy podstawowe wersje:

a) Sambo Matsogi – walka umowna trzykrokowa w dwóch odmianach:

 • Han Chok – jednostronnej
 • Yang Chok – obustronnej

b) Ibo Matsogi – walka umowna dwukrokowa

c) Ibo Matsogi – walka umowna jednokrokowa

Przemieszczanie się w Taekwon-do

1. Przemieszczanie się krokami:

Ibo Omgyo Didigi – krok pojedynczy

Ibo Omgyo Didigi – krok podwójny

Sambo Omgyo Didigi – krok potrójny

Omgyo Didimyo Nagagi – pojedynczy krok w przód

Omgyo Didimyo Duruogi – pojedynczy krok w tył

2. Zwroty:

Gujari Dolgi – w miejsca

Ilbo Omgyo Didimyo Dolgi – z krokiem

Ibo Omgyo Didimyo Dolgi – z krokiem podwójnym

Podział Technik

1. Sogi – pozycje

2. Son Gisol – techniki ręczne

3, Bal Gisol – techniki nożne

4. Pihagi – przemieszczenia

TECHNIKI RĘCZNE I NOŻNE DZIELĄ SIĘ NA:

Gong Gyok Gi – techniki ataku

Bang Eau Gi – techniki obrony

Noowo Gisol – techniki w leżeniu

RĘCZNE TECHNIKI ATAKU DZIELA SIĘ NA:

Jirugi

Tulgi

Taerigi

Ghutgi – poziome cięcie czubkami palców otwartej

dłoni wyłącznie do ataku oczu przeciwnika

NOŻNE TECHNIKI ATAKU DZIELĄ SIĘ NA:

Chagi – kopnięcia pojedyncze

I-Jung Chagi – podwójne kopnięcie tą samą nogą w tym samym kierunku

Samjung Chagi – potrójne kopnięcie jak wyżej

Yonsok Chagi – wielokrotne kopnięcie tą samą nogą w różnych kierunkach

Honhap Chagi – wielokrotne kopnięcie obu nogami w różnych kierunkach.